Sketches, In my work, I physically examine materials and formgiving. My working process is experimental and driven by the materials, where sketches serve as smaller templates for larger projects. This provides me with an understanding of the conditions of the materials and the sensory perceptions they offer. In this process, new ideas and thoughts are often sparked. Through various techniques, I explore the recurring and repetitive, which often originate from the diverse structures found in nature.

Skisser, Fysiskt undersöker jag material och formgivning, min arbetsprocess är experimentell och materialdriven där skisser fungerar som mindre förlagor av möjligen större projekt. Det ger mig en insikt för materialets förutstättningar och de sensoriska förståelser de olika materialen ger, i denna process väcks ofta nya ideér och tankar. Genom olika tekniker undersöker jag det återkommande och repetativa, som ofta har sitt ursprung från naturens olika strukturer.