Peculiar nature, Like a pine tree that slowly changes colour of its needles, I visualize a peculiar nature in transformation with these sculptures.

The terracotta ceramic with its raw material is associated with traditional artisanship and the tactility of clay from our earth.

Plastic which mainly originates from the industry is presented in an innovative way, with irregular shapes and vivid colors. An odd material encounter that relates to the contradictory and illogical.


Material; Ceramics, Solvent-free Epoxy
Size, Varies from 49-103 cm tall
Besynnerlig natur, Likt en tall som sakta ändrar färg på sina barr vill jag med dessa skulpturer visualisera en besynnerlig natur i förändring.

Terrakotta keramiken, rå i sitt material, med kopplingar till ett traditionellt hantverk och en taktilitet till leran från vår jord.

Plasten med sitt främsta ursprung från industrin, presenteras på ett nytänkande sätt med oregelbundna former och intensiva färger. Ett avvikande möte i materialitet som relaterar till det motsägelsefulla och ologiska.

Material, Keramik, Lösningsmedelsfri Epoxi
Storlek, Varierar från 49-103 cm höga